Pestera Ursilor de la Chiscau

Pestera Urşilor de la Chișcău
Pestera Urşilor de la Chișcău

Asezare
Deja reputata şi bine cunoscuta Peşteră a Urşilor se deschide în capătul de sus al satului Chişcău (comuna Pietroasa), în versantul stâng al Văii Crăiasa (afluent al Crişului Negru), la o altitudine absolută de 482 m. Aici, în pintenul nordic al Dealului Măgurii, cuprins între Valea Peşterii la vest şi Valea Brusturilor la est, se află terasele suceesive ale unei foste cariere de calcar marmurean: pe cea de a doua dintre ele se înalţă pavilionul din holul căruia se pătrunde direct în galeriile subterane.

Pestera Urşilor de la Chișcău
Pestera Urşilor de la Chișcău

Acces
Satul Chişcău (judetul Bihor) se găseşte la 14 km de localitatea Sudrigiu, de care este legat printr-un drum modernizat şi la care se poate ajunge fie cu trenul (pe linia ferată Oradea-Vaşcău), fie cu autoturismul (pe DN 76 Oradea-Deva). Satul Sudrigiu se află la 70 km de Oradea şi la 10 km de oraşul Dr. Petru Groza, fiind deservit în ambele direcţii şi de curse I.T.A. Amenajările turistice exterioare amplasate în preajma peşterii nu cuprind şi locuri de cazare, dar pe terasele de pe malul Văii Crăiasa se poate campa în bune condiţii. Cele mai apropiate hoteluri se găsesc la Beiuş şi Petru Groza. De la Chişcău, prin Pietroasa, se poate intra în traseul care duce la importanta zonă turistică a Padişului.

Pestera Urşilor de la Chișcău
Pestera Urşilor de la Chișcău

Date istorice

Peştera Urşilor a fost descoperită ca urmare a deschiderii artificiale a golului subteran în urma lucrărilor de exploatare a calcarului în cariera de la Chişcău. Prima explorare completă, întreprinsă la 20 septembrie 1975, aparţine Cercului de speologi amatori „Speodava” din oraşul Dr. Petru Groza. O săptămîână mai târziu se decide amenajarea turistică a peşterii. Pe baza studiilor complexe întreprinse de Institutul de speologie „E. Racoviţă” în colaborare cu Muzeul Ţării Coşurilor din Oradea se stabilesc soluţiile cerute de această amenajare şi măsurile specifice de protecţie, iar la 16 iulie 1980 Peştera Urşilor intră în circuitul turistic ial ţării ca cea dintâi cavitate subterană amenajată la nivelul tehnicii mondiale.
Trebuie menţionat faptul că, înainte de descoperirea acestei peşteri, în acelaşi pinten al Dealului Măgurii era cunoscută Huda de la Chişcău – o cavitate activă de 150 m lungime, descrisă de A. Schmidl în 1863 şi apoi de R. Jeannel şi E. Racoviţă în 1929. Această cavitate, astăzi distrusă aproape în întregime ca urmare a lucrărilor de exploatare a calcarului, este un element component al aceleiaşi reţele subterane din care face parte şi Peştera Urşilor.

Pestera Urşilor de la Chișcău
Pestera Urşilor de la Chișcău

Descriere
Cei 1500 m de galerii ai peşterii se desfăşoară pe două niveluri principale de carstificare, în general rectilinii şi lipsite de ramificaţii importante.
Nivelul superior, în lungime de 800 m, este amenajat în totalitatea sa şi, din această cauză, deţine cea mai mare pondere turistică, pe deplin justificată de bogăţia, varietatea şi originalitatea concreţiunilor pe care le adăposteşte. Din pavilionul construit la intrarea în peşteră se pătrunde într-un tunel artificial de 12 m, care debuşează în extremitatea nordică a reţelei subterane, foarte aproape de hornul prin care s-a realizat în momentul descoperirii sale deschiderea la zi a peşterii. Galeria care urmează, denumită Galeria Oaselor datorită numeroaselor cranii de urs de cavernă care zac pe podea şi care au sugerat şi numele întregii peşteri, constituie porţiunea cea mai îngustă a nivelului superior, având în medie o lăţime de 2-3 m. În acelaşi timp, ea reprezintă şi sectorul cel mai puţin concreţionat, ceea ce nu exclude însă prezenţa unor frumoase baldachine suspendate pe pereţi.

Pestera Urşilor de la Chișcău
Pestera Urşilor de la Chișcău

După un traseu de 150 m, Galeria Oaselor răzbate într-un spaţiu larg, în care bolta se ridică brusc până la 20 m înălţime. Este punctul numit „La Intersecţie”, de unde se desprind alte două galerii importante. Pe direcţia Galeriei Oaselor se desfăşoară în continuare spaţiul vast al Galeriei „Emil Racoviţă”, ai cărei pereţi sunt distanţaţi la 10-15 m şi a cărei boltă se situează frecvent la peste 10 m înălţime. Suprafeţele de calcar nud reprezintă aici o excepţie. Tavanul, pereţii şi podeaua sunt aproape în întregime acoperite cu cele mai felurite concreţiuni, începând cu stalactitele tubulare şi terminând cu coloanele stalagmitice. Numeroase prelingeri masive, îmbrăcând forme pe care poate chiar şi cea mai fertilă imaginaţie nu ar fi reuşit să le întruchipeze, se înşiruie de-a lungul a peste 200 m. Planşeul este, La rândul lui, un covor sclipitor de calcit, în cutele căruia s-au format bazine şi lacuri cu apă cristalină. Cea de a doua galerie, care se deschide în partea dreaptă a „Intersecţiei” şi al cărei traseu este paralel cu cel al Galeriei Oaselor, îşi datorează numele unor formaţiuni neobişnuite. Este vorba de o puzderie de stalagmite de un alb strălucitor, pe flancurile cărora calcitul s-a depus în prelingeri neregulate, ca ceara scursă sub flacăra unei lumânări, iar denumirea dată acestei părţi a peşterii este – firesc – aceea de Galeria Lumânărilor. Putem spune fără riscul de a greşi că farmecul insolit şi atât de caracteristic al lumii subpământene ajunge aici aproape la paroxism. La capătul acestei galerii, poteca turistică îşi face cu greu loc prin desimea concreţiunilor şi, prelungită cu un al doilea tunel artificial, lung de 16 m, răzbate în cele din urmă la suprafaţă, încheind astfel traseul vizitabil al peşterii. Nivelul inferior este declarat rezervaţie ştiinţifică şi, în consecinţă, nu este deschis publicului. El reprezintă actualul drenaj al cursului subteran de apă care a dat naştere întregii reţele carstice şi care îşi are originea în infiltraţiile din cursul superior al Văii Brusturilor, reapărând la zi, în funcţie de debit, fie prin Huda de la Chişcău, fie prin cîteva izvoare aflate în malul Văii Crăiasa. Se înţelege astfel că între nivelul inferior al Peşterii Urşilor şi Huda de la Chişcău există o legătură directă, pe care spaţiile subterane prea strâmte o fac însă impenetrabilă pentru om.

Pestera Urşilor de la Chișcău
Pestera Urşilor de la Chișcău

Galeria Inferioară se desfăşoară pe o lungime de 700 m în continuarea Galeriei „Emil Racoviţă”, dar cu 17 m mai jos faţă de aceasta. Formaţiunile stalagmitice sunt mult mai rare şi se rezumă la câteva masive de proporţii impunătoare, în schimb, terasele aluvionare de pe malurile cursului de apă conservă numeroase vestigii ale prezenţei şi activităţii ursului de cavernă, în deosebi sub formă de culcuşuri şi de amprente de gheare. Printre aceste vestigii se înscrie, cu caracter de unicat pentru întreg carstul românesc, un schelet aproape complet de urs, ale cărui piese componente au rămas în conexiune anatomică, adică în poziţia lor naturală unele faţă de altele.

Condiţii de vizitare
Aşa cum s-a amintit, peştera se bucură de o amenajare turistică modernă, cuprinzând o cale de circulaţie betonată şi iluminare elctrică, astfel încât vizitarea ei nu necesită absolut nici un echipament. Lungimea totală a traseului subteran este de 850 m, parcurgerea acestuia necesitând în medie 45 minute. Temperatura din peşteră este de ordinul a 10°C. Vizita se desfăşoară în grupuri organizate, sub conducerea ghizilor care fac parte din personalul de deservire a punctului turistic şi care furnizează toate explicaţiile necesare. În pavilionul de la intrarea în peşteră este amenajată o colecţie de exponate care ilustrează principalele informaţii referitoare la acest obiectiv. Ansamblul amenajărilor exterioare asigură serviciile curente dintr-un punct turistic (loc de parcare, bar, vânzare de obiecte artizanale etc.).

Atractii turistice
Muzeul Tarii Crisurilor din Oradea
Cetatea Oradei
Biserica cu Luna
Casa memoriala Octavian Goga
Pestera cu Apa din Valea Lesului
Pestera de la Galaseni
Pestera de la Vadu Crisului
Pestera Ghetarul de la Focul Viu
Pestera Igrita
Pestera Meziad
Pestera Moanei
Pestera Portile Bihorului
Peştera de la Fânaţe
Pestera Magura
Pestera Coliboaia
Statiunea Stana de Vale
Statiunea Baile Felix
Statiunea Baile 1 Mai

Muzeul Tarii Crisurilor din Oradea
Muzeul Tarii Crisurilor din Oradea
Cetatea Oradei
Cetatea Oradei
Biserica cu Luna - Oradea
Biserica cu Luna – Oradea
Casa memoriala Octavian Goga
Casa memoriala Octavian Goga
Pestera cu Apa din Valea Lesului
Pestera cu Apa din Valea Lesului
Pestera de la Galaseni
Pestera de la Galaseni
Pestera de la Vadu Crisului
Pestera de la Vadu Crisului
Pestera Ghetarul de la Focul Viu
Pestera Ghetarul de la Focul Viu
Pestera Igrita
Pestera Igrita
Pestera Meziad
Pestera Meziad
Pestera Moanei
Pestera Moanei
Pestera Portile Bihorului
Pestera Portile Bihorului
Peştera de la Fânaţe
Peştera de la Fânaţe
Peştera Măgura
Peştera Măgura
Pestera Coliboaia
Pestera Coliboaia
Statiunea Stana de Vale
Statiunea Stana de Vale
Statiunea Baile Felix
Statiunea Baile Felix
Statiunea Baile 1 Mai
Statiunea Baile 1 Mai