Pestera Moanei

Pestera Moanei
Pestera Moanei

Asezare
Inainte de a ajunge în dreptul localităţii Şuncuiuş, Crişul Repede descrie un dublu cot, în prima buclă a căruia, pe malul stâng, se deschide gura Văii Mişidului. Sectorul inferior al acesteia oferă spectacolul atrăgător al unor chei înguste, pe care apele umflate le fac mai greu de străbătut în perioadele ploioase. Sectorul superior – căruia i se mai spune şi Valea Luncilor – este, în schimb, mai larg, cu pante domoale şi în mare parte împădurite. Aici, în versantul drept la 4,7 km de la confluenţă şi la 30 m deasupra firului apei (485 m altitudine absolută), se află Peştera Moanei (judetul Bihor).

Pestera Moanei
Pestera Moanei

Acces
Din centrul Şuncuiuşului, o stradă şerpuieşte paralel cu Crişul până deasupra unei înalte faleze de calcar ce străjuieşte marele cot al râului. Drumul urcă în continuare până în Valea Mişidului, de unde, urmând cursul apei, se ajunge fără dificultăţi în dreptul peşterii. Peisajul primitor al Văii Luncilor oferă un cadru propice pentru campare.

Pestera Moanei
Pestera Moanei

Date istorice
Cele dintâi referinţe privind acest important fenomen carstic aparţin lui E. Bokor, care întreprinde aici prospecţiuni entomologice în primii ani ai secolului nostru. Ele sunt continuate în 1922 de R. Jeannel şi V. Puşcariu, cărora le datorăm şi prima descriere a peşterii, cuprinzâd 120 m de galerii. Lungimea sectorului cunoscut al cavităţii sporeşte apoi la 300 m în 1963, ca urmare a cercetărilor efectuate de Sectorul Cluj-Napoca al Institutului de speologie „E. Racoviţă”, şi la l 170 m în 1977, după explorările organizate de Cercul „Z al speologilor amatori din Oradea”.

Pestera Moanei
Pestera Moanei

Descriere
Peştera Moanei se desfăşoară sub forma unui uriaş Y, încastrat în masivul de calcare jurasice care se întinde între depresiunea Ponoraş şi Valea Mişidului. Două largi deschideri triunghiulare dintre care cea inferioară constituie punctul de exurgenţă al pinului subteran ce străbate întreaga cavitate – converg foarte curând într-o primă sală încăpătoare, dincolo de care o galerie îngustă şi destul de înaltă urmăreşte unghiurile, de altfel nu prea numeroase, ale unei diaclaze directoare. Câteva cascade şi strâmtori, datorate îndeosebi bogăţiei scurgerilor stalagmitice, fac dificilă parcurgerea acestei galerii, până într-atât încât două dintre ele au constituit puncte terminus succesive în cunoaşterea peşterii. Cele două ramuri care se desprind după Marea Bifurcaţie au o configuraţie şi o dezvoltare inegale. Galeria estică este mai îngustă şi aproape orizontală, închizându-se prin colmatare după un traseu de 117 m. Galeria sudică este în schimb largă şi puternic ascendentă, după 141 m de la bifurcaţie atingându-se cota maximă, de +104 m faţă de intrare. Acest punct, unde înaintarea este oprită de o mare aglomerare de blocuri prăbuşite, se află de altfel foarte aproape de suprafaţă. Peştera Moanei constituie actualul nivel de drenare subterană a apelor care se pierd prin Ponorul din Stanul Ciuţii şi – probabil – şi a celor care sunt captate în Ponorul din Valea Macră, din extremitatea vestică a depresiunii Ponoraş. Alături de ea se schiţează şi un nivel superior, fosil, materializat prin Peştera Lesiana, care se deschide la aproape 70 m deasupra văii şi care, cu toate că nu prezintă practic nici un interes turistic, rămâne un element important în studiul evoluţiei acestui sistem carstic.

Pestera Moanei
Pestera Moanei

Condiţii de vizitare
Exceptând primii 120 m de galerii, parcurgerea Peşterii Moanei necesită nu numai un echipament speologic complet şi materiale de explorare, ci şi un grad mai ridicat de pregătire fizică şi tehnică. Vizitarea ei integrală nu este recomandată din această cauză decât celor care sunt familiarizaţi cu explorările subterane.

Atractii turistice
Muzeul Tarii Crisurilor din Oradea
Cetatea Oradei
Biserica cu Luna
Casa memoriala Octavian Goga
Pestera de la Galaseni
Pestera Ghetarul de la Focul Viu
Pestera Igrita
Pestera Meziad
Pestera Urşilor de la Chișcău
Pestera cu Apa din Valea Lesului
Pestera de la Vadu Crisului
Statiunea Stana de Vale
Statiunea Baile Felix
Statiunea Baile 1 Mai

Muzeul Tarii Crisurilor din Oradea
Muzeul Tarii Crisurilor din Oradea
Cetatea Oradei
Cetatea Oradei
Biserica cu Luna - Oradea
Biserica cu Luna – Oradea
Casa memoriala Octavian Goga
Casa memoriala Octavian Goga
Pestera de la Galaseni
Pestera de la Galaseni
Pestera Ghetarul de la Focul Viu
Pestera Ghetarul de la Focul Viu
Pestera Igrita
Pestera Igrita
Pestera Meziad
Pestera Meziad
Pestera Urşilor de la Chișcău
Pestera Urşilor de la Chișcău
Pestera cu Apa din Valea Lesului
Pestera cu Apa din Valea Lesului
Pestera de la Vadu Crisului
Pestera de la Vadu Crisului
Statiunea Stana de Vale
Statiunea Stana de Vale
Statiunea Baile Felix
Statiunea Baile Felix
Statiunea Baile 1 Mai
Statiunea Baile 1 Mai