Pestera Ghetarul de la Focul Viu

Peștera Ghețarul de la Focul Viu
Peștera Ghețarul de la Focul Viu

Asezare
Peştera se deschide la o altitudine de 1165 m, pe culmea care separă spre sud Groapa de la Barsa de bazinul morfologic al Văii Galbenei.

Peștera Ghețarul de la Focul Viu
Peștera Ghețarul de la Focul Viu

Acces
Principalul punct de reper îl constituie stâncăriile Pietrei Galbenei, faţă de care intrarea în peşteră se află la numai 550 m, spre nord-vest. Principalul traseu care conduce de la Cabana Padiş la acest obiectiv este marcajul cu punct galben al aşa-numitului circuit al Văii Galbenei. De fapt, acest marcaj trebuie urmărit în sens invers, deoarece peştera e situată pe bucla de întoarcere spre cabană a circuitului, la o distanţă de 5 km de baza turistică a Padişului. Accesul cu mijloace auto este posibil pe drumul forestier Bălăleasa-Valea Seacă, pe care marcajul turistic îl intersectează cu puţin înainte de cantonul silvic din Valea Cetăţilor. De aici mai sunt de străbătut cu piciorul 1,5 km până la peşteră, urmând de preferinţă marcajul bandă roşie al traseului Băiţa-Valea Seacă-Padiş, care însoţeşte o parte din drum marcajul punct galben al circuitului, deoarece acesta din urmă face un ocol până în vârful Pietrei Galbenei.

Peștera Ghețarul de la Focul Viu
Peștera Ghețarul de la Focul Viu

Date istorice
Gheţarul de La Focul Viu (judetul Bihor) este semnalat în lucrările turistice publicate de J. Czârân Ia începutul secolului, descris cu mai multă îngrijire de V. Puşcariu în 1934 şi cercetat din punct de vedere ştiinţific de Institutul de Speologie din Cluj începînd din 1948. Planul detaliat al cavităţii a fost executat de L Viehmann şi M. Şerban.

Peștera Ghețarul de la Focul Viu
Peștera Ghețarul de la Focul Viu

Descriere
Peştera se deschide la baza unui perete de calcar printr-o intrare joasă, urmată de o galerie care coboară în pantă puternică pînă în Sala Mare. O scară de lemn, îmbătrînită de vreme şi cam nesigură, înlesneşte totuşi depăşirea acestei porţiuni mai dificile. Sala Mare, măsurînd 68 m în lungime şi 46 m în lăţime, adăposteşte un bloc de gheaţă fosilă — al doilea ca mărime după cel din Gheţarul de la Scărişoara dar foarte probabil de aceeaşi vîrstă cu acesta. Centrul sălii este ocupat de o imensă aglomerare de trunchiuri, căzute său azvîrlite de oameni printr-o largă fereastră care străpunge bolta şi prin care lumina zilei pătrunde din belşug. In latura din dreapta se deschide un fel de crevasă, o rimaie de 20 m adîncime, care nu poate fi coborîtă decît cu ajutorul scărilor speologice.
În partea opusă intrării se văd cîteva stalagmite şi scurgeri stalagmitice de gheaţă, pe care razele soarelui le fac sa scînteieze în orele amiezii, generînd o imagine a cărei frumuseţe se regăseşte în denumirea cu valenţe de simbol dată peşterii : Focul Viu… Dincolo de aceste masive de gheaţă, cavitatea continuă printr-o scurtă galerie rectilinie, întreruptă de o săritoare de 6 m şi închisă de o nişă uşor ascendentă. Lungimea totală a peşterii este de 165 m.
Adăpostind un depozit considerabil de gheaţă fosilă, al cărui volum poate fi estimat Ia aproximativ 25 000 mc, Gheţarul de Ia Focul Viu constituie un foarte important teren de cercetări ştiinţifice complexe, care permit obţinerea unor date complementare celor furnizate de Gheţarul de Ia Scărişoara în legătură cu mecanismul glaciaţiunii de cavernă şi cu paleoclimatul Munţilor Bihor.

Peștera Ghețarul de la Focul Viu
Peștera Ghețarul de la Focul Viu

Condiţii de vizitare
Peştera este foarte uşor accesibilă în sectorul său superior, unde lumina pătrunsă prin hornul din centrul Sălii Mari face inutile chiar şi lămpile cu acetilenă sau lanternele electrice.

Peștera Ghețarul de la Focul Viu
Peștera Ghețarul de la Focul Viu

Atractii turistice
Muzeul Tarii Crisurilor din Oradea
Cetatea Oradei
Biserica cu Luna
Casa memoriala Octavian Goga
Pestera cu Apa din Valea Lesului
Pestera de la Galaseni
Pestera de la Vadu Crisului
Pestera Igrita
Pestera Meziad
Pestera Moanei
Pestera Urşilor de la Chișcău
Pestera Portile Bihorului
Peştera de la Fânaţe
Pestera Magura
Pestera Coliboaia
Pestera Ferice
Pestera Cetatea Rădesei
Pestera Poarta Zmeilor
Pestera Cetățile Ponorului
Statiunea Stana de Vale
Statiunea Baile Felix
Statiunea Baile 1 Mai

Muzeul Tarii Crisurilor din Oradea
Muzeul Tarii Crisurilor din Oradea
Cetatea Oradei
Cetatea Oradei
Biserica cu Luna - Oradea
Biserica cu Luna – Oradea
Casa memoriala Octavian Goga
Casa memoriala Octavian Goga
Pestera cu Apa din Valea Lesului
Pestera cu Apa din Valea Lesului
Pestera de la Galaseni
Pestera de la Galaseni
Pestera de la Vadu Crisului
Pestera de la Vadu Crisului
Pestera Igrita
Pestera Igrita
Pestera Meziad
Pestera Meziad
Pestera Moanei
Pestera Moanei
Pestera Urşilor de la Chișcău
Pestera Urşilor de la Chișcău
Pestera Portile Bihorului
Pestera Portile Bihorului
Peştera de la Fânaţe
Peştera de la Fânaţe
Peştera Măgura
Peştera Măgura
Pestera Coliboaia
Pestera Coliboaia
Peştera de la Ferice
Peştera de la Ferice
Pestera Cetatea Rădesei
Pestera Cetatea Rădesei
Pestera Poarta Zmeilor
Pestera Poarta Zmeilor
Pestera Cetățile Ponorului
Pestera Cetățile Ponorului
Statiunea Stana de Vale
Statiunea Stana de Vale
Statiunea Baile Felix
Statiunea Baile Felix
Statiunea Baile 1 Mai
Statiunea Baile 1 Mai