Lacul si Barajul Paltinu

Lacul si Barajul Paltinu
Lacul si Barajul Paltinu

Asezare
Barajul Paltinu este situat în Județul Prahova, pe valea râului Doftana, în aval de confluența acesteia cu valea Păltinoasa, în cheile numite „La Tocile”.

Lacul si Barajul Paltinu
Lacul si Barajul Paltinu

Acces
Rutiere: Situatã pe drumul judetean DJ 102 I Campina – Valea Doftanei
Distanţe:
localitaţile învecinate: Campina 12 km, Breaza 22 km, Ploiesti 44 km.
373 km până în Iasi şi 345 km până în Cluj-Napoca
103 km până la Bucureşti

Lacul si Barajul Paltinu
Lacul si Barajul Paltinu

Descriere
Din cauza condițiilor geomorfologice dificile ale amplasamentului, a fost adoptată varianta unui baraj de beton în arc cu dublă curbură cu rost perimetral. Această soluție a implicat realizarea unui soclu de fundație prelungit pe malul stâng cu o aripă parabolică. Acest soclu permite o simetrizare a secțiunii în care este executat barajul propriu zis și permite o preluare mai bună a diferențelor modulelor de elasticitate ale rocei de pe cei doi versanți. De asemenea, soclul permitea o adaptare mai bună la condițiile geologice locale, prin plombarea zonelor cu rocă alterată. Terenul de fundație a fost consolidat printr-un voal de etanșare realitat prin injecții cu lapte de ciment. Între barajul parabolic și versantul stâng s-a mai executat și o culee de beton, care contribuie la o conlucrare mai bună a barajului cu versantul.
Barajul are o înălțime deasupra fundației de 108 m., cota coronamentului barajului fiind la cota 654 m.d.M., Lungimea totală a coronamentului barajului este de 455 m.
Pentru stabilizare, au mai fost executate lucrări de consolidare a ambilor versanți prin ancorare cu cabluri pretensionate.
Cu toate aceste lucrări, în timpul primei umpleri a lacului, s-au constatat infiltrații mari pe sub soclu, depășind 150 l/s și deplasări ale structurii la contactul dintre arcul central și aripa parabolică. Ca urmare, s-au executat diferite lucrări suplimentare printre care suplimentarea voalului de etanșare, amplificarea sistemului de drenaj și acoperirea părții aval a versantului stâng cu blocuri de beton în trepte de 6 –8 m, ancorate în adâncime cu cabluri pretensionate.
Cu aceste măsuri, infiltrațiile au încetat iar comportarea barajului și a versanților au rămas în limite admisibile. Lucrările de execuție a barajului Paltinu au început în 1966, barajul fiind dat în funcțiune în 1971. O a doua etapă de consolidări a fost executată în intervalul 1976 – 1982.
Barajul gazduieste o centrală hidroelectrică cu o putere instalată de 10 MW. Centrala este echipată cu două turbine de tip Francis.

Lacul si Barajul Paltinu
Lacul si Barajul Paltinu

Informatii Lacul si Barajul Paltinu
Geografie
Râu: Doftana
Bazin hidrografic: Ialomita
Localizare: județul Prahova, România

Date tehnice
Data dării în folosință: 1971
Înălțime: 108,00 m
Lungime (la coronament): 455,00 m

Lac de acumulare
Volum: 53,7 km3
Suprafață: 197,5 ha
Folosințe: alimentare cu apă, irigații, energie hidroelectrică

Lacul si Barajul Paltinu
Lacul si Barajul Paltinu

Locuri de interes deosebit:
Frumusetea si varietatea cadrului natural, precum si bogatia valorilor culturale prezente confer judetului Prahova un potential turistic remarcabil, care îl situeaza pe un loc important în oferta turistica nationala si internationala a României. Principalele zone turistice sunt: Valea Prahovei, Valea Doftanei, Valea Teleajenului, Valea Slanicului si zona Drajna – Cerasu – Starchiojd care fac parte din arealul montan si submontan; Valea Cricovului Sarat apartinând zonei colinare si zona Ploiesti – Balta Doamnei situata în câmpia prahoveana. Judetul Prahova, recunoscut ca zona cu destinatie turistica înca de la sfârsitul sec. al XIX-lea, si-a constituit o infrastructura turistica deosebita atât cantitativ, cât si calitativ, în principal în ultimii ani.
Casa Domneasca Brebu, Castelul Iulia Hasdeu Campina
Sinaia – Castelul Peles, Castelul Pelisor, Manastirea Sinaia
Manastirea Cheia, Manastirea Crasna, Manastirea Suzana, Manastirea Zamfira
Ploiesti – Muzeul de Arta Populara, Manastirea Ghighiu, Muzeul de Stiintele Naturii, Muzeul Ion Luca Caragiale, Muzeul Judetean de Istorie, Muzeul Memorial Paul Constantinescu, Muzeul National al Petrolului, Schitul Sf Maria – Cricov (Manastirea Jercalai).

Castelul Peles
Castelul Peles
Castelul Pelisor
Castelul Pelisor
Manastirea Sinaia
Manastirea Sinaia
Manastirea Cheia
Manastirea Cheia