Casa memoriala Vasile Alecsandri

Casa memoriala Vasile Alecsandri
Casa memoriala Vasile Alecsandri

Asezare:
Casa memorială Vasile Alecsandri de la Mircești este un muzeu memorial înființat în casa în care a locuit scriitorul Vasile Alecsandri (1821-1890) în satul Mircești din județul Iași. Satul se află în partea sud-vestică a județului Iași.

Casa memoriala Vasile Alecsandri
Casa memoriala Vasile Alecsandri

Acces:
Rutiere: pe DE 583 (DN 28), mergând apoi 4 km pe drumul DC 87
Distanţe:
localitaţile învecinate: Baltatesti 11 km, Agapia 14 km, Varatec 16 km.
67 km până în Iasi şi 324 km până în Cluj-Napoca
351 km până la Bucureşti

Casa memoriala Vasile Alecsandri
Casa memoriala Vasile Alecsandri

Descriere.
Conacul familiei Alecsandri a fost construit între anii 1861-1867 după propriile planuri ale poetului Vasile Alecsandri și sub atenta supraveghere a Paulinei Alecsandri (1840-1921), soția poetului, în satul Mircești, aflat la o distanță de 4 km de E583 Iași-Roman. Inițial au fost construite două camere și un hol, ulterior poetul extinzând casa pentru a o face mai încăpătoare.
Casa se afla într-un parc cu stejari și nuci seculari, plantați de poet, precum și lilieci. La o distanță de câteva sute de metri, Alecsandri a vrut să construiască inițial o școală de fete.
În această casă modestă, a locuit poetul între anii 1866-1890, compunând o parte a operei sale literare. Aici au fost găzduiți prietenii poetului aflați în vizită la Mircești: mari personalități politice ori literare ca Ion Ghica, Costache Negri, Titu Maiorescu, A.D. Xenopol sau Eudoxiu Hurmuzachi, compozitorul maghiar Franz Liszt – care a concertat la Mircești, în drum spre Rusia sau rapsodul Barbu Lăutaru.

Casa memoriala Vasile Alecsandri
Casa memoriala Vasile Alecsandri

Prin testamentul său din 21 septembrie 1886, poetul Vasile Alecsandri a lăsat soției sale, Paulina, casa și moșia sa din comuna Mircești. În anul 1914, văduva poetului și-a lăsat întreaga avere nepoatelor sale, Elena și Margareta Catargi, printr-un act de vânzare-cumpărare autentificat de Judecătoria Ocolului Rural Mircești, acestora revenindu-le obligația ca în termen de două luni să doneze averea liberă de orice sarcini Academiei Române.
În anul 1914, Academia Româna a intrat în posesia casei și a numit un custode pentru tot inventarul. Casa s-a aflat în custodia Academiei până în anul 1944, fiind permis accesul publicului vizitator. Ca urmare a luptelor purtate în apropiere în cel de-al doilea război mondial, conacul și exponatele au suferit o serie de daune, care a determinat necesitatea efectuării unor lucrări de restaurare.
După război, casa și moșia lui Alecsandri au fost preluate abuziv de către statul român, trecând în administrarea Ministerului Artelor și Informațiilor. Odata încheiate reparațiile, conacul a fost deschis ca muzeu memorial la data de 9 iunie 1957. Exponatele au fost reorganizate în anul 1987, apoi, în perioada 1991-1993, s-au efectuat lucrari de restaurare. La finalizarea acestora, casa memoriala a fost redeschisa publicului vizitator la 19 septembrie 1993.

Casa memoriala Vasile Alecsandri
Casa memoriala Vasile Alecsandri

Odată cu înlăturarea regimului comunist de la conducerea României, Casa memorială Vasile Alecsandri de la Mircești a trecut în patrimoniul public al Consiliului Județean Iași. În anul 2005, Academia Română, prin președintele său, acad. Ionel Haiduc, a introdus o acțiune în justiție împotriva Consiliului Județean Iași, cerând restituirea în natură a moșiei din comuna Mircești, care a aparținut poetului Vasile Alecsandri. Printr-o hotărâre a Secției Civile a Tribunalului Iași, Academia Română a reintrat în posesia casei memoriale, a moșiei și a mausoleului de la Mircești.

Locatii de interes deosebit:
Palatul Sturdza de la Miclăușeni, Mausoleul Vasile Alecsandri, Mormantul lui Vasile Alecsandri, Manastirea Agapia