Casa memoriala Mihai Eminescu

Casa memoriala Mihai Eminescu
Casa memoriala Mihai Eminescu

Asezare:
Casa memorială Mihai Eminescu de la Ipotești este un muzeu memorial amenajat în casa în care a trăit poetul Mihai Eminescu (1850-1889) în satul Ipotești din județul Botoșani.

Casa memoriala Mihai Eminescu
Casa memoriala Mihai Eminescu

Acces:
Rutiere: pe DN 29C (Botosani – Siret), mergând apoi 4 km (Cucorani – stanga)
Distanţe:
localitaţile învecinate: Botosani 11 km, Dorohoi 25 km, Suceava 48 km.
115 km până în Iasi şi 354 km până în Cluj-Napoca
451 km până la Bucureşti

Casa memoriala Mihai Eminescu
Casa memoriala Mihai Eminescu

Descriere.
În anul 1850, familia căminarului Gheorghe Eminovici a cumpărat o moșie în satul Ipotești, unde va construi o casă cu toate acareturile ce pot întregi o gospodărie de oameni înstăriți. Casa avea trei camere: salonul familiei, biroul tatălui lui Eminescu și dormitorul mamei și surorilor poetului. În această casă a locuit familia Eminovici până în 1878.
Mama poetului, Raluca Eminovici, a cumpărat cu 250 de galbeni o bisericuță de familie, care datează din anii ’60 ai veacului al XIX-lea de la un anume Murguleț. Lăcașul de cult are dimensiuni mici, dar adăpostește obiecte valoroase. În spatele bisericuței se află mormintele părinților lui Eminescu (Raluca și Gheorghe Eminovici) și a doi frați ai acestuia (Iorgu și Nicu).
După moartea căminarului Gheorghe Eminovici (1884), casa nu a mai fost locuită, ajungând să se ruineze. Într-o fotografie din 1916 se observă starea precară a casei: “stîlpii cerdacului lunecau în față” din cauza “unei lente surpări și alunecări de teren”. În anul 1924, casa unde a copilărit Mihai Eminescu și care rămăsese nelocuită ani de zile, ajunsese o ruină. La acea vreme și bisericuța de lemn, ca și mormintele părinților lui Eminescu, erau “complet părăsite și acoperite cu bălării…”, după cum consemna, în 1926, Revista Moldovei din Botoșani.
Deoarece casa familiei Eminovici din Ipotești era ruinată, proprietarii moșiei Ipotești au dărâmat-o până la temelie în vara anului 1924, determinând manifestații din partea studenților români și evrei din Botoșani împotriva acestei dărâmări. În urma acestor proteste, proprietara moșiei Ipotești, Maria Papadopol, a donat de bună voie locul unde s-a aflat casa familiei Eminovici din Ipotești. Ea adresa la 3 august 1924 o scrisoare către prefectul județului Botoșani, Demostene Vizanty, în care scria următoarele: “Subsemnata Maria D. Papadopol, proprietara moșiei Ipotești, declar prin aceasta să consimt de bună voie a dona casa mea din Ipotești, sau mai bine zis locul unde s-a aflat această casă, cu condițiunea expresă de a se ridica pe acest loc o clădire identică cu materialul ce se află azi pe aceste ruine și care clădire nu va putea avea altă destinație decît a fi un muzeu național cu titlul «Mihai Eminescu donat de Maria Papadopol născută Isăcescu» care va putea avea și o sală de lectură; nici într-un caz nu va putea servi ca local de școală.”

Casa memoriala Mihai Eminescu
Casa memoriala Mihai Eminescu

În anul 1934, casa a fost reconstruită pe același loc, acolo fiind inaugurat în 1940 primul muzeu memorial dedicat marelui poet. Această casă nu respecta structura originalului, astfel încât a fost demolată, fiind reconstruită o alta în anul 1979 după documente originale, pe vechea fundație a casei familiei Eminovici. În casă se află mobilier – în parte original, în parte provenind din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
În curtea casei memoriale a lui Eminescu se află Casa Papadopol, o casă țărănească de epocă în stil moldovenesc, care a aparținut ultimului proprietar al moșiei Ipotești – doctorul Papadopol. Acesta și-a donat casa statului. În prezent, aici se află Muzeul de etnografie al Centrului Național de Studii de la Ipotești, fiind expuse obiecte provenind din vechile gospodării țărănești. În această casă și-a pictat Horia Bernea tablourile, în perioada taberelor naționale de pictură de la Ipotești.
La 4 kilometri de Memorialul Ipotești, se află lacul din pădurea Baisa, sursă de inspirație a multor poezii ale lui Mihai Eminescu.

Casa memoriala Mihai Eminescu
Casa memoriala Mihai Eminescu

Locuri de interes deosebit:
Casa memoriala Nicolae Iorga
Muzeul judetean Botosani
Galeriile de arta Stefan Luchian
Teatru de Stat Mihai Eminescu
Teatrul de Papusi Vasilache

Casa memoriala Nicolae Iorga
Casa memoriala Nicolae Iorga
Muzeul judetean Botosani
Muzeul judetean Botosani
Galeriile de arta Stefan Luchian
Galeriile de arta Stefan Luchian
Teatru de Stat Mihai Eminescu
Teatru de Stat Mihai Eminescu – Botosani
Teatrul de Papusi Vasilache
Teatrul de Papusi Vasilache